百战不殆的读音和意思(知己知彼百战不殆的读音)

百战不殆的读音和意思(知己知彼百战不殆的读音)

A/

1.挨饿受冻 ái

2.狭隘 ài

B/

1.纵横捭阖 bǎi hé

2.稗官野史 bài

3.扳平 bān

4.同胞 bāo

5.哺育 bǔ

6.剥皮 bāo

7.薄纸 báo

8.并行不悖 bèi

9.蓓蕾 bèi lěi

10.奔波 bō

11.投奔 bèn

12.迸发 bèng

13.包庇 bì

14.麻痹 bì

15.刚愎自用 bì

16.停泊 bó

17.濒临 bīn

18.针砭 biān

19.屏气 bǐng

20. 淡薄 bó

21.剥削 bō xuē

C/

1.粗糙 cāo

2.嘈杂 cáo

3.参差 cēn cī

4.差错 chā

5.偏差 chā

6.差距 chā

7. 挫折cuò

8. 痴呆 chī

9.刹那 chà

10.差遣 chāi

11.谄媚 chǎn

12.忏悔 chàn

13.蹉跎 cuō tuó

14.场院 cháng

15. 璀璨 cuǐ

16.赔偿 cháng

17.徜佯 cháng

18.风驰电掣 chè

19.瞠目结舌 chēng

20.乘机 chéng

21.惩前毖后 chéng

22. 从容 cóng

23.驰骋 chěng

24.鞭笞 chī

25.痴心妄想 chī

26.白痴 chī

27.踟蹰 chí chú

28.奢侈 chǐ

29.烟囱 cōng

30.炽热 chì

31. 伺候 cì

32.叱咤风云 chì zhà

33.忧心忡忡 chōng

34.憧憬 chōng

35.崇拜 chóng

36.惆怅 chóu chàng

37.踌躇 chóu chú

38.相形见绌 chù

39. 瑕疵 cī

40.揣摩 chuǎi

41.椽子 chuán

42.创伤 chuāng

43.凄怆 chuàng

44.啜泣 chuò

45.辍学 chuò

D/

1. 呆板 dāi

2.答应 dā

3.逮老鼠 dǎi

4.逮捕 dài

5.殚精竭虑 dān

6.虎视眈眈 dān

7.肆无忌惮 dàn

8.档案 档次 dàng

9.当(本)年 dàng

10.追悼 dào

11.提防 dī

12.瓜熟蒂落 dì

13.缔造 dì

14.兑换 duì

15.玷污 diàn

16订正 dìng

17.恫吓 dòng hè

18. 踱步 duó

E/

1.阿谀 ē yú

2.婀娜 ē nuó

3.扼要 è

F/

1.菲薄 fěi

2.沸点 fèi

3.氛围 fēn

4.肤浅 fū

5.随声附和 fù hè

6.仿佛 fú

7.凫水 fú

8.篇幅 fú

9.辐射 fú

10.果脯 fǔ

G/

1.粗犷 guǎng

2.大动干戈 gē

3.纠葛 gé

4.脖颈 jǐng

5.提供 gōng

6.供销 gōng

7.供给 gōng

8.供不应求 gōng yìng

9.供认 gòng

10.口供 gòng

11.佝偻 gōu lóu

12.勾当 gòu

13.骨气 gǔ

14.蛊惑 gǔ

15.商贾 gǔ

16.瑰丽 guī

17. 刽子手 guì

18.皈依 guī

H/

1.尸骸 hái

2.稀罕 han

3.引吭高歌 háng

4.干涸 hé

5.一丘之貉 hé

6.上颌 hé

7.喝采 hè

8.负荷 hè

9.蛮横 hèng

10.飞来横祸 hèng

11.发横财 hèng

12.一哄而散 hòng

13.糊口 hú

14.囫囵吞枣 hú lún

15.华山 huà

16.混淆 hùn xiáo

17.病入膏肓 huāng

18.讳疾忌医 huì jí

19.诲人不倦 huì

20.阴晦 huì

21.污秽 huì

22.混水摸鱼 hún

I/

1.茶几 jī

2.畸形 jī

3.羁绊 jī

4.羁旅 jī

5.放荡不羁 jī

6.无稽之谈 jī

7.通缉令 jī

8.汲取 jí

9.即使 jí

10.开学在即 jí

11.疾恶如仇 jí

12.嫉妒 jí

13.棘手 jí

14.贫瘠 jí

15.狼藉 jí

16.一触即发 jí

17.脊梁 jǐ

18.给予 jǐ yǔ

19. 角斗 jué

20. 角逐 jué

21. 倔强 jué jiàng

22.雪茄 jiā

23. 隽永 juàn

24.歼灭 jiān

25.草菅人命 jiān

26.缄默 jiān

27.渐染 jiān

28.眼睑 jiǎn

29.间断 jiàn

30. 隽秀 jùn

31.缴纳 jiǎo

32.校对 jiào

33.角色 jué

34. 猖獗 jué

35. 一蹶不振 jué

36.拮据 jié jū

37.押解 jiè

38.情不自禁 jīn

39.根茎叶 jīng

40. 龟裂 jūn

41.杀一儆百 jǐng

42.强劲 jìng

43.劲敌 jìng

44.劲旅 jìng

45.痉挛 jìng

46. 细菌 jūn

47.针灸 jiǔ

48.韭菜 jiǔ

49.内疚 jiù

50.既往不咎 jiù

51.狙击 jū

52.咀嚼 jǔ jué

53.循规蹈矩 jǔ

54.矩形 jǔ

55.沮丧 jǔ

56.龟裂(jūn)

K/

1. 同仇敌忾

kài

2.不卑不亢 kàng

3.坎坷 kě

4.可汗 kè hán

5.恪守 kè

6.会计 kuài

7.窥探 kuī

8.傀儡 kuǐ

L/

1.邋暹 lā ta

2.丢三落四 là

3.书声琅琅 láng

4.唠叨 láo

5.落枕 lào

6.奶酪 lào

7.勒索 lè

8.勒紧 lēi

9.擂鼓 léi

10. 掠夺 lüè

11.果实累累 léi

12.罪行累累 lěi

13.擂台 lèi

14. 恶劣 liè

15. 贿赂 lù

16.打量 liáng

17.量入为出 liàng

M/

1.抹桌子 mā

2.阴霾 mái

3.埋怨 mán

4. 联袂 mèi

5. 扪心自问 mén

6. 愤懑 mèn

7. 分娩 miǎn

8. 酩酊 mǐng dǐng

9. 荒谬 miù

10. 牟取 móu

11. 静谧 mì

12.萎靡不振 mǐ

13. 抹墙 mò

14. 蓦然回首 mò

15. 脉脉 mò

16. 模样 mú

N/

1. 羞赧 nǎn

2. 口讷 nè

3. 气馁 něi

4. 隐匿nì

5. 拘泥 nì

6. 亲昵 nì

7. 泥泞 nìng

8.执拗 niù

9.虐待 nüè

p/

1.扒手 pá

2. 炮烙 páo luò

3.心宽体胖 pán

4.蹒跚 pán

5. 咆哮 páo xiào

6.彷徨 páng

7. 胚胎 pēi

8. 喷香pèn

9. 抨击 pēng

10. 匍匐 pú fú

11.风尘仆仆 pú

12. 癖好 pǐ

13.澎湃 péng pài

14. 大腹便便 pián

15. 剽窃 piāo

16. 湖泊 pō

17解剖 pōu

18. 前仆后继 pū

Q/

1. 倾盆大雨 qīng

2.蹊跷 qī qiāo

3.祈祷 qí

4. 引擎 qíng

5.修葺 qì

6.休憩 qì

7.关卡 qiǎ

8.悭吝 qiān

9.潜移默化qián

10.虔诚 qián

11.天堑 qiàn

12. 怯懦 qiè

13.强迫 qiǎng

14.勉强 qiǎng

15.强求 qiǎng

16.牵强附会 qiǎng

17. 曲折 qū

18.商榷 què

R/

1.围绕 rào

2.荏苒 rěn rǎn

3.仍然 réng

4.冗长 rǒng

S/

1.堵塞 sè

2.刹车 shā

3.潸然泪下 shān

4.教室 shì

5.倏忽 shū

6. 吸吮 shǔn

7.禅让 shàn

8.讪笑 shàn

9.赡养 shàn

10.折本 shé

11.怂恿 sǒng yǒng

12.退避三舍 shè

13.海市蜃楼 shèn

14.狩猎 shòu

15.束缚 shù fù

16.刷白 shuà

17.游说 shuì

18.塑料 sù

19.鬼鬼崇崇 suì

T/

1.湍急 tuān

2.字贴 tiè

3.熏陶 táo

4.孝悌 tì

5.倜傥 tì tǎng

6.恬不知耻 tián

7.妥贴 tiē

8.请帖 tiě

9.如火如荼 tú

10.蜕化 tuì

W/

1.违反 wéi

2.冒天下之大不韪wěi

3.为虎作伥 wèi chāng

4.龌龊 wò chuò

5.斡旋 wò

6.深恶痛绝 wù jué

X/

1.膝盖 xī

2.狡黠 xiá

3.纤维 xiān wéi

4.屡见不鲜 xiān

5.垂涎三尺 xián

6.肖像 xiào

7.纸屑 xiè

8.机械 xiè

9.不朽 xiǔ

10.铜臭 xiù

11.星宿 xiù

12.酗酒 xù

13.炫耀 xuàn

14.洞穴 xué

Y/

1. 筵席 yán

2.揠苗助长 yà

3. 河沿 yán

4.奄奄一息 yǎn

5. 赝品 yàn

6. 杳无音信 yǎo

7. 呜咽 yè

8. 摇曳 yè

9. 笑靥 yè

10. 后裔 yì

11. 颐和园 yí

12. 肄业 yì

13. 应届 yīng

14.应用文 yìng

15.应试教育 yìng

16.邮递员 yóu

17.黑黝黝 yǒu

18.参与 yù

19.头晕 yūn

20.允许 yǔn

21.晕车 yùn

22.酝酿 yùn niàng

Z/

1. 载重 zài

2.登载 zǎi

3. 载歌载舞 zài

4. 拒载 zài

5.怨声载道 zài

6.暂时zàn

7.确凿 záo

8.臧否 zāng pǐ

9.憎恶 zēng

10.驻扎 zhā

11.精湛 zhàn

12.颤栗 zhàn

13.着慌 zháo

14.沼泽 zhǎo

15.召开 zhào

16.肇事 zhào

17.挣脱 zhèng

18.脂肪 zhī

19质量 zhì

20脍炙人口 kuaìzhì

21中肯 中吃zhòng

22贮藏 伫立 zhù

23撰稿 zhuàn

24弄巧成拙 zhuō

25着陆 zhuó

1、下载(zài、不是读成zǎi)

2、渲染(xuàn、不是读成xuān)

3、投奔(bèn、不是读成bēn)

4、蹊跷(qī qiāo、不是读成qī qiào)

5、洁癖(pǐ、不是读成)

6、压轴(zhòu、不是读成zhóu)

7、熬菜(āo、不是读成áo)

8、秘鲁(bì、不是读成mì)

9、惩罚(chéng、不是读成chěng)

10、炽热(chì、不是读成zhì)

11、揣着书(chuāi、不是读成chuǎi)

12、逮捕(dài、不是读成dǎi)

13、掂量(diān、不是读成diàn)

14、刽子手(guì、不是读成kuài)

15、友谊(yì、不是读成)

16、哈达(hǎ、不是读成)

17、豁出去(huō、不是读成huò)

18、混水摸鱼(hún、不是读成hùn)

19、一哄而散(hòng、不是读成hōng)

20、诲人不倦”(huì、不是读成huǐ)

22、通缉(jī、不是读成)

23、嫉妒(jí、不是读成)

24、汗流浃背(jiā、不是读成jiá)

25、龟裂(jūn、不是读成guī)

26、倔强(jué、不是读成juè)

27、揩油(kāi、不是读成kǎi)

28、框架(kuàng、不是读成kuāng)

29、埋怨(mán、不是读成mái)

30、联袂(mèi、不是读成jué)

31、泯灭(mǐn、不是读成mín)

32、拘泥(nì、不是读成)

33、昵称(nì、不是读成)

34、宁可(nìng、不是读成níng)

35、呕心沥血(ǒu、不是读成ōu)

36、奇葩(pā、不是读成)

37、创伤(chuāng、不是读成chuàng)

38、亲戚(qī、不是读成)

39、纤夫(qiàn、不是读成qiān)

40、翘首(qiáo、不是读成qiào)

41、莘莘学子(shēn、不是读成xīng)

42、吞噬(shì、不是读成shí)

43、挑剔(tī、不是读成)

44、字帖(tiè、不是读成tiē)

45、徇私(xùn、不是读成xún)

46、笨拙(zhuō、不是读成zhuó)

47、远见卓识(zhuó、不是读成zhuó)

48、连累(lěi、硕果累累léi)

49、钥匙(shi、汤匙chǐ)

50、强迫、强词夺理、强人所难(qiǎng、不是读成qiáng)

易错多音字

1、薄:他向屋主送了一份薄(bó)礼:十张卷着薄(bò)荷的薄(báo)饼。

2、参:人参(shēn)苗长得参(cēn)差不齐,就不要让客人参(cān)观了。

3、称:名称(chēng)与实物不能不相称(chèn)

4、臭:这种物品无色无臭(xīù,你怎么会闻出臭(chòu)味?

5、畜:畜(xù)牧场里牲畜(很chù多。

6、传:《水浒传(zhuàn)》既不是传(zhuàn)记,也不是传(chuán)奇。

7、颤:他冷得打颤(zhàn),浑身颤(chàn)抖不已。

8、泊:湖泊(pō)里漂泊(bó)着一只小船。

9、骑:一位没有骑(qí)马的女子指着远处问:“翩翩两骑(jì,一人一马)来是谁?”

10、大:“大(dàī)夫”是医生,“大(dà夫”是官名。

11、弹:这弹(dàn)弓弹(tán)力极强。

12、得:心得(dé)得děī)写得(de)详细一些。

13、调:先调(dīào)查,后调(tīáo)解。

14、度:度(dù,姓)老师不以己度(duó)人,又能度(duó)德量力。

15、恶:恶(è)狗真可恶(wù),浑身臭味,让人闻了就恶(ě)心。

16、缝:这块缝(féng纫机台板有裂缝(fèng)。

17、给:给(jǐ)养运来了,快快发给(gěī)大家。

18、行:商行(háng)批发货物,邮局发行(xíng)报刊。

19、巷:上了煤矿的巷(hàng)道,穿过小路,走进小巷(xīàng)。

20、号:小号(hào)手号(háo)啕大哭。

21、好:好(hào)为人师和好(hào)逸恶劳都不好(hǎo)。

22、荷:我们在荷(hè)花湖畔进行荷(hè)枪实弹的演习。

23、吓:任何恐吓(hē)都吓(xīà)不倒反腐斗士。

24、哄:他的话像哄(hǒng)孩子似的,引起哄(hōng)堂大笑,大家听了一哄(hòng)而散。

25、奇:奇(qí)妙的奇(jī)数。

26、间:中间(jīāng)没有间(jīàn)断。

27、强:小强(qīáng)性格倔强(jīàng),爱强(qīǎng)词夺理,你别勉强(qīǎng)自己去说服他了。

28、校:上校(xīào)到校(jīào)场找我校(jīào)对数据。

29、载:大高和小载(zàī,姓)用笔记载(zǎī)下了晚会上人们载(zàī)歌载舞的盛况。

30、量:到野外测量(līǎng)要量(līàng)力而行,千万不可凭一时之气。

31、没:即使淤泥没(mò)膝也没(méī)关系。

32、模:不要模(mó)仿模(mó)型的模(mú)样。

33、累:我用劳累(lèī)换来了累(léī)累果实。

34、藉:经过搏斗后的战场,尸体枕藉(jīè),一片狼藉(jí),见此情景,他怎么也找不到心灵的慰藉(jīè)。

35、和:王大爷说话和(hé)气,但对别人的意见往往随声附和(hè)。因此,在一个很暖和(huo)的天气里,一青年见他在和(huó)泥抹墙,就诙谐地说:“王大爷,您现在才是真正的‘和(huò)稀泥’!”

36、盛:盛(shèng,姓)先生在盛(shèng)大的晚宴仪式上,亲自给一名女性外籍来宾盛(chéng)饭。

37、差:爸爸一出差(chāī),儿子种田就出了差(chā)错,最终导致菜苗长得参差(cī)不齐,实在是差(chà)劲。

38、将:将(qīāng,请)子无怒(请你不要生气),你即将(jīāng,即将)由中将(jīàng,升为上将(jīàng),到时可将(jīāng,带领)百万之军。

1、易误读拼音

鸟瞰(kàn)忍俊不禁(jīn)商榷(què)奇葩(pā)戛(jiá)然而止熨(yù)贴渎(dú)职 确凿(záo)咆哮(xiào)对峙(zhì)提纲挈(qiè)领 内疚(jiù)混淆(xiáo)碑帖(tiè)尽(jǐn)管矜(jīn)持 开门揖(yī)盗 尽(jìn)力癫痫(xián)呱呱(gū)坠地押解(jiè)剖(pōu)析安步当(dàng)车 虚妄(wàng)机械(xiè)粗糙(cāo)狡黠(xiá)牟(móu)利泊(bó)船腹(fù)背受敌罹(lí)难反璞(pú)归真 惬(qiè)意龋(qǔ)齿亘(gèn)古马厩(jiù)觊觎(yú)垂涎(xián)投奔(bèn)运筹帷幄(wò)电荷(hè)阔绰(chuò)放荡不羁(jī) 斡(wò)旋暂(zàn)时联袂(mèi)执拗(niù)悄(qiǎo)然无声戏谑(xuè)辞藻(zǎo)啼饥号(háo)寒 亵(xiè)渎严惩(chéng)不贷吮(shǔn)吸缠绵悱(fěi)恻 切(qiē)磋殒(yǔn)命设身处(chǔ)地破绽(zhàn)发酵(jiào)揠(yà)苗助长 伺(cì)候拗(ǎo)断如法炮(páo)制勾(gòu)当自怨自艾(yì)窈窕(tiǎo)偎(wēi)依唾(tuò)手可得 骄横(hèng)风声鹤唳(lì)晕(yùn)车校(jiào)正间(jiàn)隔一蹴(cù)而就口讷(nè)杞(qǐ)人忧天 鸟瞰(kàn)前倨(jù)后恭 咆(páo)哮机杼(zhù)要(yāo)挟肇(zhào)祸栉(zhì)风沐雨伫(zhù)候数(shǔ)落荼(tú)毒颤(zhàn)栗蛊(gǔ)惑人心折(zhē)腾翘(qiáo)首维妙维肖(xiào)鸩(zhèn)毒累(léi)赘埋(mán)怨纤(xiān)维金蝉脱壳(qiào) 看(kān)守忧心忡(chōng)忡脊(jǐ)梁敛(liǎn)声屏气租赁(lìn)蒙(mēng)骗缜(zhěn)密恣(zì)意风流倜傥(tǎng)虔(qián)诚挟(xié)制平上(shǎng)去入折(shé)耗证券(quàn)原形毕露(lù)恪(kè)守呼天抢(qiāng)地 行(háng)伍无耻谰(lán)言力能扛(gāng)鼎 祛(qū)除谄(chǎn)媚为(wèi)虎添翼眨(zhǎ)眼隽(juàn)永装帧(zhēn)浑身解(xiè)数赝(yàn)品相形见绌(chù)滂(pāng)沱坍(tān)塌牵强(qiǎng)锐不可当(dāng)岿(kuī)然缫(sāo)丝为虎作伥(chāng)长吁(xū)浸渍(zì)瞠(chēng)目结舌聒(guō)噪酗(xù)酒嗔(chēn)怪徇(xùn)私舞弊 殉(xùn)难养尊处(chǔ)优翩跹(xiān)自给(jǐ)自足 渣滓(zǐ)相(xiàng)机行事装帧(zhēn)拙(zhuō)劣风靡(mĭ)一时 拯(zhěng)救饮(yìn)马怪石嶙峋(xún) 脖颈(gěng)拎(lín)起庇(bì)护慰藉(jiè)一柱擎(qíng)天 鞭鞘(shāo)砧(zhēn)板功亏一篑(kuì)遗(wèi)赠成绩斐(fěi)然纨袴(kù)佛(fó)家炮(páo)制大腹便(pián)便 屏(bǐng)息遒(qiú)劲未雨绸缪(móu)强(qiǎng)词夺理 嵌(qiàn)人蹊(qī)跷机杼(zhù)假(jià)期黝(yǒu)黑引吭(háng)高歌痉挛(luán)鳜(guì)鱼箪食(sì)壶浆 假期(qī)角(jué)逐差(chā)强人意 血泊(pō)相形见绌(chù)勾(gòu)当温馨(xīn)蹉(cuō)跎岁月 轶(yì)事比较(jiào)咄(duō)咄怪事 济(jǐ)济一堂  悲恸(tòng)楔(xiē)子莞(wǎn)尔骸(hái)骨同仇敌忾(kài) 狙(jū)击杳(yǎo)然振聋发聩(kuì)渲(xuàn)染矫(jiǎo)揉造作倩(qiàn)影忐忑(tè)不安沮(jǔ)丧涎(xián)水否(pǐ)极泰来  体恤(xù)罄(qìng)竹难书宝藏(zàng)呆(dāi)板恫吓(hè)感喟(kuì)良莠(yǒu)不齐针砭(biān)退避三舍(shè)角(jué)斗劲(jìng)旅咫(zhí)尺天涯场(cháng)所逮(dài)捕疾风劲(jìng)草 应(yīng)届 贿赂(lù)飒(sà)爽英姿功绩(jì)星宿(xiù) 猜度(duó)短小精悍(hàn)扼(è)要游弋(yì)风驰电掣(chè)娱(yú)乐伺(cì)候强(qiǎng)人所难蓓蕾(lěi)犒(kào)赏锲(qiè)而不舍 讹(é)诈口供(gòng)哺(bǔ)育对峙(zhì)面面相觑(qù)模(mú)样歼(jiān)灭广袤(mào)场(cháng)院拓(tà)片一暴(pù)十寒 答(dā)应症(zhēng)结

2、以下各字为多音字,须认真辨析

阿ē谀 房舍shè 隽永juàn 丧事sāng 行伍háng挨打ái 封禅shàn 开辟pì 刹那chà 畜牧xù扒手pá 负荷hè 坎坷kě 商贾gǔ 压轴zhòu磅礴páng 复辟bì 阔绰chuò 哨卡qiǎ 押解jiè包扎zā 胳臂bei 累赘lié 摇曳yè宝藏zàng 胳膊bo 绿林lù 牲畜chù 贝壳ké 勾当gòu 埋怨mán 什锦shí 裨将pí 古刹chà 脉脉mò 什物shí 应届yīng裨益bì 瓜蔓wàn 蛮横hèng 水泊pō 佣金yòng关卡qiǎ 勉强miǎn 伺候cì 游说shuì别扭biè 龟裂jūn 模样mú 伺机sì 渔父fǔ剥削xuē 哈达hǎ 抹布mā 遂心suì 熨贴yù脖颈gěng 号叫háo 遂愿suì 参与yù 呵欠hē 女红gōng 谈吐tǔ 责难nàn参与yù 横财hèng 炮烙páo 提防dī 赠与yǔ颤抖chàn 哄骗hǒng 喷香pèn 轧钢zhá颤栗zhàn 吞咽yàn 轧帐gá称赞chēng 漂白piǎo 弯曲qū 帐簿bù澄清chéng 角逐jué 朴刀pō 慰藉jiè 折本shé处分chǔ 结果jiē 期年jī 呜咽yè 折腾zhē创伤chuāng 解数xiè 期月jī 无稽jī 挣扎zhá单于chán 解元jiè 奇偶jī 纤维xiān 症结zhēng尽管jǐn 起哄hòng 巷道hàng 执拗niù堵塞sè 劲敌jìng 翘首qiáo 肖像xiào 执着zhuó堵塞sè 亲家qìng 肖像xiào 对称chèn 沮丧jǔ 请假jià 校对jiào 装载zài恶ě心 句读dòu 请帖tiě 字帖tiè反省xǐng 隽秀jùn 乳臭xiù 星宿xiù 作坊zuō博闻强识zhì 长歌当哭dàng长吁短叹xū 忖cǔn度duó 独辟蹊径xī方兴未艾ài 佝gōu偻lóu 哄堂大笑hōng伎jì俩liǎng 济济jǐ一堂 拮jié据jū自怨自艾yì咀jǔ嚼jué 力能扛鼎gāng 恰如其分fèn憎zēng恶wù少shǎo安毋躁 为wèi虎作伥chāng 瑕瑜yú互见jiàn鲜为人知xiǎn 莘莘学子shēn 有的放矢dì

3、以下各字读音,请牢记

谙熟ān 杜撰zhuàn 矫健jiǎo 迁徙xǐ 对峙zhì 教室shì 虔诚qián 按捺nà 讹诈é 接洽qià 亵渎xiè鏖战áo 发酵jiào 结束shù 戕害qiāng 拜谒yè 绯红fēi 旌麾huī 惬意qiè 信笺jiān傍晚bàng 菲薄fěi 侵占qīn 信札zhá暴戾lì 分泌mì 琴弦xián 形骸hái暴殄tiǎn 粳稻jīng 轻佻tiāo 休憩qì悖谬bèi 风岚lán 痉挛jìng 修葺qì笨拙zhuō 讽fěng刺 静谧mì 龋齿qǔ 编纂zuǎn 拘泥nì 蜷曲quán 鞭笞chī 敷衍yǎn 狙击jū 确凿záo 鞭挞tà 拂晓fú 酗酒xù别墅shù 俯瞰kàn 镌刻juān 冗长rǒng 喧嚣xiāo濒临bīn 讣告fù 诀别jué 睿智ruì 波浪bō 阜盛fù 噱头xué 闰月rùn 炫耀xuàn 复习fù 偌大ruò 绚丽xuàn哺育bǔ 干涸hé 竣工jùn 桑梓zǐ 渲染xuàn哺育bǔ 感喟kuì 揩kāi油 缫丝sāo 血渍zì客栈zhàn 沙砾lì 徇私xùn布帛bó 蛤gé蜊lí 恪守kè菜畦qí 弓弦xián 潸然shān 湮没yān残垣yuán 讪笑shàn 框架kuàng 赝品yàn蛊惑gǔ 岿然kuī 赡养shàn 谄媚chǎn 棺椁guǒ 跬步kuí 商榷què 阐明chǎn 盥洗guàn 饴糖yí忏悔chàn 广袤mào 羸弱léi 深邃suì 屹立yì规矩jǔ 罹难lí 翌日yì皈依gūi 莅临lì 嗔怪chēn 瑰丽guī 联袂mèi 胜券quàn 阴霾mái瞠目chēng 撂下liào 拾掇duō 鹰隼sǔn瞠目chēng 临摹mó 舐犊shì 惩罚chéng 聒guō噪 拎着līn 谥号shì 炽热chì 果脯fǔ 伶仃dīng 谥号shì 玉玺xǐ 骸hái骨 手癣xuǎn 寒伧chēn 掠夺lüè 狩猎shòu 虫豸zhì 号召zhào 麻痹bì 陨石yǔn抽搐chù 河埠bù 马厩jiù 熟悉xī 河堤dī 谩骂màn 涮洗shuàn 糟粕pò后裔yì 梦魇yǎn 吮吸shǔn 造诣yì揣测chuǎi 呼吁yù 悚然sǒng 渣滓zǐ啜泣chuò 谬论miù 素昧mèi 栅栏zhà辍学chuò 浣huàn衣 摩挲suō 塑料sù 沼气zhǎo从容cóng 豢养huàn 蓦地mò 琐屑xiè 肇事zhào淙淙cóng 内讧hòng 针砭biān粗糙cāo 回溯sù 内疚jiù 绦虫tāo 砧板zhēn粗犷guǎng 毁谤huǐ 箴言zhēn村妪yù 昏聩kuì 泥淖nào 缜密zhěn混淆xiáo 奴婢bì 同胞bāo 拯救zhěng打烊yàng 盘桓huán 恸哭tòng 呆板dāi 机械xiè 滂pāng沱 湍急tuān 傣族dǎi 缉私jī 赔偿cháng 蜕化tuì 诤友zhèng耽搁dān 畸形jī 抨击pēng 唾弃tuò 纸屑xiè胆怯qiè 跻身jī 毗邻pí 抓阉jiū档案dàng 汲水jí 悼念dào 即使jí 癖好pǐ 围绕rào 装帧zhēn缔造dì 嫉妒jí 媲美pì 卓越zhuó颠簸bǒ 几绺liǔ 譬如pì 紊乱wěn 自诩xǔ玷污diàn 脊梁jǐ 剽窃piāo 翁媪ǎo 租赁lìn凋敝diāo 计较jiào 婆娑suō 斡旋wò 吊唁yàn 既然jì 剖析pōu 跌宕dàng 奸佞nìng 铺砌qì 奚落xī 坚锐ruì 曝光bào 檄文xí 恫吓dòng 歼灭jiān 奇葩pā 洞穴xué 缄口jiān 祈祷qí 戏谑xuè 旗帜zhì 细菌jūn 斗殴ōu 豆豉chǐ 侥幸jiǎo 绮丽qǐ 渎职dú 狡黠xiá 气馁něi 骁勇xiāo 蝙biān蝠fú 谄chǎn媚mè叱chì咤chà 憧chōng憬jǐng 贿huì赂lù祭jì祀sì 稼jià穑sè 凯jì觎yú窠kē臼jiù 铿kēng锵qiāng 踉liàng跄qiàng囹líng圄yǔ 腼miǎn腆tiǎn 憧chōng憬jǐng 忸niǔ怩ní蹒pán跚shān 澎péng湃pài 翩piān跹xiān蹂róu躏lìn 噬shì啮niè倜tì傥tàng 纨wán绔kù 龌wò龊chuò狭xiá隘ài 揶yé揄yú迤yǐ逦lǐ 氤yīn氲yūn 脂zhī肪fáng 踯zhí躅zhú桎zhì梏gù 百花争妍yán 百战不殆dài 稗官野史bài卑躬屈膝xī 病入膏肓huāng 不胫而走jìng 良莠yǒu 饿殍piǎo满地 沧海一粟sù 长篇累牍dú陈词滥调làn 惩一儆百jǐng 怵(触)目惊心chù垂涎三尺xián 大放厥词jué 殚精竭虑dān咄咄逼人duō 繁文缛节rù 匪夷所思fěi

分道扬镳biāo 风声鹤唳lì 负隅顽抗yú 甘冒不韪wěi 刚愎自用bì 功亏一篑kuì 觥筹交错gōng瓜熟蒂落dì 呱呱坠地gū 光阴荏rěn苒rǎn 海市蜃楼shèn 沆hàng瀣xiè好高骛wù远 怙hù恶不悛quān 既往不咎jiù 戛然而止jiá 嗟来之食jiē桀jié骜ào不驯xùn 踽踽jǔ独行 开门揖盗yī溘然长逝kè 脍kuài炙zhì人口厉兵秣马mò 流言蜚语fēi 卖官鬻yù爵jué面面相觑qù 命运多舛chuǎn 拈轻怕重niān 女娲补天wā 呕心沥血ǒu皮开肉绽zhàn 前倨后恭jù前仆后继pū 锲而不舍qiè 轻歌曼舞màn罄竹难书qìng 茕qióng茕孑jié立 趋之若鹜wù如火如荼tú 孺子可教rú姗姗来迟shān 韬光养晦tāo 提纲挈领qiè恬不知耻tián 同仇敌忾kài 万马齐喑yīn未雨绸chóu缪móu 蓊蓊郁郁wěng 无耻谰言lán相形见绌chù 循规蹈矩jǔ揠苗助长yà 偃旗息鼓yǎn 怏怏不乐yàng一筹莫展chóu 一蹴而就cù 一抔黄土póu一柱擎天qíng 引吭高歌háng 忧心忡忡chōng有恃无恐shì 鱼跃鸢yuān飞逾期作废yú 鹬yù蚌相争bàng 殒yǔn身不恤xù运筹帷wéi幄wò 责无旁贷dài 咫尺天涯zhǐ 栉风沐雨zhì 钟灵毓yù秀 自暴自弃bào 自惭形秽huì

版权声明:
作者:xiaoqiang
链接:https://baike.yueyaerz.com/213515.html
来源:月牙知识网
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>